Nemožné ihned, zázrak zítra

Vším, čím jsem byl, byl jsem rád. Když nemůžeš, tak přidej. Co tě nezabije, to tě posílí. Štěstí přeje připraveným. Nevěříte-li, že všechny zmiňované slogany mohou vystihovat životní osudy a profesní dráhu jediné osoby, mýlíte se. Onou personou, nutno říci, že velmi atraktivní, je ředitelka J&T Consierge Eva Klejmová.